Project Description

Adresa

Vazovova 9, 811 07, Bratislava

Kapacita

13 miest

Prevádzková doba

Pondelok – Piatok: od 07.00 do 19.00h

Cenník

každá začatá hodina: 2€

Parkovací poriadok