Nová vyhláška Ministerstva vnútra o dopravnom značení platí už od 1.4.2020 pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Zvislé dopravné značenie sme prebrali v našom predchádzajúcom článku. Na tomto mieste sa pozrieme na základné zmeny vo vodorovných dopravných značkách, ktoré sa z pohľadu statickej dopravy týkajú parkovania a neparkovania.

Čiar, ktoré vyznačujú parkovanie, sa nedotkla zásadná zmena. Preto vás oboznámime s niektorými zmenami vo vodorovnom dopravnom značení, ktoré zakazujú účastníkom cestnej premávky zastaviť a stáť na danom mieste.

Koniec žltej čiary

Žltá súvislá čiara vyznačená na ceste, ktorá doteraz zakazovala zastavenia a státie vozidla, už pre tento účel nefiguruje v novej vyhláške. Z novelizovanej vyhlášky vyplýva, že jej porovnateľnou alternatívou v podobe vodorovného značenia môže byť aj v súčasnosti známa značka so šikmými rovnobežnými čiarami bielej farby, ktorá má odteraz názov „Vyšrafovaný priestor“.


Do takto „vyšrafovaného“ priestoru je zakázané vchádzať, alebo s nákladom doň presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky, čo znamená, že sa na takýchto čiarach s vozidlom nemôžete ani len zastaviť a už vôbec nie stáť.

Nová Cikcak čiara

Vyhláška priniesla jednu novú čiaru s oficiálnym názvom „Cikcak čiara“. Táto čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané iba státie. To znamená, že krátke zastavenie s vozidlom na takejto čiare zakázané nie je (napríklad pre účely nastúpenia alebo vystúpenia osôb alebo pre potreby naloženia alebo vyloženia nákladu). Na ceste alebo aj v rámci parkoviska „cikcak“ čiaru bielej farby môžete zaregistrovať v tomto prevedení:

Záverom nám zostáva dodať, že je veľmi pravdepodobné, že správcom dopravného značenia potrvá nejaký čas, kým na cestách a parkoviskách zrealizujú výmenu starých pôvodných značiek.

V praxi to znamená, že ešte počas takmer dvojročného prechodného obdobia sa budete musieť orientovať podľa starého i nového dopravného značenia.