Nová vyhláška Ministerstva vnútra o dopravnom značení platí už od 1.4.2020 pre všetkých účastníkov cestnej premávky. V oblasti statickej dopravy mení spôsob označovania miest, na ktorých je parkovanie, čiže zastavenie a státie vozidla dovolené. Rovnako sa mení aj značenie, ktoré zakazuje zastavenie a státie s vozidlom na cestných komunikáciách. V tomto článku vám priblížime najväčšie zmeny, ktoré ovplyvňujú zvislé dopravné značenie parkovísk a parkovacích miest.

Nová vyhláška č. 30/2020 Z. z. plne nahradila doteraz platnú vyhlášku o dopravnom značení č. 9/2009 Z. z., čo v praxi znamená veľkú zmenu v organizovaní, regulovaní a usmerňovaní cestnej premávky formou dopravných značiek a dopravných zariadení.

Zmeny v zvislom značení

Tieto dopravné značky upravujú parkovanie či zastavenie vášho vozidla na nevyhnutne potrebný čas, tak aby nedošlo k porušeniu pravidiel a prípadným sankciám zo strany polície. Vo väčšine prípadov týchto dopravných značiek sa nemenil ich význam, ale ich zobrazenie a rozmer. To môže zmiasť skôr skúsenejších vodičov, ktorí majú v pamäti staršie verzie značiek. Na ľavej strane nájdete pôvodné značenie a na pravej jeho novelizovanú verziu.

Značka parkovisko

Túžobne vyhľadávaná značka označujúca parkovisko prešla redizajnom tvaru i rozmerov. Má menší, štvorcový rozmer ako pôvodná obdĺžniková parkovacia značka. Pevne veríme, že táto zmena neovplyvní schopnosti vodičom nájsť naše parkoviská.

 

Značka parkovacie miesto s príslušným státím

U značiek, ktoré doteraz označovali okrem parkovania aj príslušný spôsob státia, sa vzhľad a rozmery značky v zásade nemenili, menším dizajnom prešlo iba „autíčko“ v dolnej časti značky.

Značka parkovacie miesto s vyhradeným státím

Ako vidieť z grafického porovnania, internacionálny nápis RÉSERVÉ je minulosťou a túto dopravnú značku vystriedali dve značky so zrozumiteľnejším textom v slovenčine. Sú umiestnené na samostatnej tabuľke buď pod modrou parkovacou značkou alebo pod značkou zákaz zastavenia.

Ak ste majiteľom vyhradeného parkovacieho miesta, váš box už môže byť v súčasnosti označený dvomi základnými spôsobmi. Záleží to od konkrétnej situácie a umiestnenia v rámci dopravnej plochy, na ktorej sa nachádza váš box. Pre tých, ktorí nie sú majiteľmi takýchto boxov, je tiež dôležité poznať nový vzhľad a kombináciu značiek, aby im to nemusel vysvetľovať policajt, pri riešení priestupku z dôvodu neoprávneného zaparkovania na boxe vyhradenom pre niekoho iného.

V našom ďalšom článku sa budeme venovať zmenám vo vodorovnom dopravnom značení.